Contul meu
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Condiții de garanție și taxe de aducere la conformitate

CONDIȚIILE ACORDĂRII GARANȚIEI


Produsele defectate în urma nerespectării prezentelor condiții și/sau a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere nu pot fi reparate conform garanției de conformitate.

Intervenția neautorizată, desigilarea modulelor capsulate de către producător inclusiv intervențiile asupra seriilor, ștergerea acestora, va duce la scoaterea produsului din garanție.

Utilizarea corectă necesită respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare și întretinere privind siguranta, manipularea, depozitarea și punerea în funcțiune.


Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- șocuri mecanice constatate la aducerea în service;

- nerespectarea indicațiilor privind încărcarea aparatului cu produse alimentare supuse prelucrării peste limita admisă;

- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiunilor de mentenanță conform instrucțiunilor din manual;

- intervenții neautorizate sau neglijența în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, mânerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;

- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;

- urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a introducerii de lichide sau a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);

- defectare datorată depunerilor organice, praf și impurități care conduc la blocarea aparatului, defectarea pieselor din cauza utilizării în medii cu pulberi, vapori de substanțe chimice, umezeală sau resturi organice/anorganice cimentate intărite (depuneri de substanțe organice pietrificate dure nespecifice, calcar sau solidificarea resturilor de produse prelucrate) peste limitele normale sau care indică necurățarea aparatului;

- greșelile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător), folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare, introducerea gresită a conectorilor și deteriorarea acestora prin apăsarea disproporționată;

- intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune, conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte.


Constatarea naturii defectului se va face în unitatea service autorizată, în cazul în care sunt identificate cauze de scoatere din garanție reparația se va face doar contracost, în baza acordului consumatorului.

Se vor accepta în service doar acele produse care au fost curățate în prealabil de către consumator. Cu titlu de exemplu se vor respinge la service acele produse care prezintă un grad avansat de murdărie, resturi în lamelele de curățare, filtre și compartimente de adunare a murdăriei pline, și în general acele produse care presupun servicii de igienizare înainte de cele de reparații.


Taxele de aducere la conformitate a produselor de curățare Aiper vândute de NYS Experience S.R.L.:

Criteriu de evaluare
Taxa raportată la valoarea produsului
Ambalaje transport, retail, accesorii deteriorate
20%
Lipsă accesorii
20%
Produs zgâriat100%